JESIENNA WYCIECZKA DO SANDOMIERZA - 22 IX 2018r.

22 września 2018 roku wyjechaliśmy na 1 – dniową wycieczkę do Sandomierza, w której wzięło udział 50 osób.

Rano było chłodno i deszczowo, lecz później pogoda poprawiła się i w Sandomierzu spoza chmur wyjrzało słońce.

Zwiedziliśmy piękne, zabytkowe średniowieczne miasto i miejsca związane z filmem „Ojciec Mateusz”.

  Na zakończenie wycieczki zjedliśmy grillowane kiełbaski we wspaniałym  oryginalnym pomieszczeniu chroniącym od zimnych podmuchów wiatru. Nastąpiła pełna integracja uczestników wycieczki, zwłaszcza w czasie śpiewania znanych biesiadnych piosenek. Wróciliśmy do Krakowa pełni wrażeń i zadowoleni z udanej wycieczki.


WYCIECZKA W OKOLICE GORLIC - 16 VI 2018r.

Dnia 16 czerwca 2018 roku odbyła się 1 – dniowa wycieczka zorganizowana przez ŁTK w okolice Gorlic. Wzięło w niej udział 50 osób. Zwiedziliśmy cmentarz wojenny z I wojny światowej w Łużnej, pałac w Siarach, zabytkowy kościół w Sękowej i cerkiew w Bartnej. Wycieczka zakończyła się ogniskiem, smażeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem biesiadnych pieśni w pięknym uzdrowisku w Wapiennem. Zadowoleni z udanej wycieczki i pięknej pogody w doskonałych nastrojach wróciliśmy do Krakowa.


UROCZYSTE SPOTKANIE  W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM


DOT. CMENTARZA WOJENNEGO NR 384 W ŁAGIEWNIKACH - 10 V 2018r.

Dnia 10.05.2018r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie, w czasie którego złożono podziękowanie przedstawicielom Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego za przyczynienie się do renowacji zniszczonego
i zapomnianego cmentarza wojennego nr 384 w Łagiewnikach z lat 1914-1918, znajdującego się przy ul. S.Faustyny
(obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia).
W spotkaniu wzięli udział: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Honorowy Konsul Austrii Andrzej Tombiński, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża z Wiednia oraz P.P. Krystyna i Edward Kucałowie z Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego. W spotkaniu uczestniczył również Pan Krzysztof Garduła - znawca i pasjonat małopolskich cmentarzy z I wojny światowej, z którego wiedzy i wskazówek korzystano przy renowacji cmentarza.
W uznaniu zasług za wieloletnie, wytrwałe działania zmierzające do odnowienia cmentarza oraz za propagowanie jego historii - przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża wręczyli P.P. Kucałom pamiątkowe medale i dyplomy - jako dowód wdzięczności za zaangażowanie w tej sprawie i doprowadzenie do pozytywnego finału. Po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża odwiedzili odrestaurowany cmentarz.

Na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się relacja z tego wydarzenia  (proszę kliknąć w czerwony przycisk):


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁAGIEWNIKACH - 3 V 2018r.

3 maja 2018r. Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało uroczystość upamiętniającą ogłoszenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Po Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny odbyło się spotkanie mieszkańców przy Pomniku Pamięci obok Zespołu Szkół przy ul.Millana. Prezes ŁTK powitał zebranych, a Panie z ŁTK przypomniały historię Święta 3 Maja. U stóp Pomnika złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów i wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych. Całą uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej "Solvay".

PIERWSZA WIOSENNA WYCIECZKA ! - 21 IV 2018r.

21 kwietnia 2018 roku została zorganizowana przez ŁTK pierwsza w tym roku 1–dniowa wycieczka. Wzięły w niej udział 52 osoby. Zwiedziliśmy Jaskinię Głęboką, Sanktuarium w Leśniowie i Muzeum Krasińskiego w Złotym Potoku. Wycieczka zakończyła się ogniskiem u stóp zamku w Smoleniu. Pogoda była wspaniała, humory dopisywały, więc przez cały czas panował radosny nastrój. Przy akompaniamencie muzyki śpiewaliśmy wesołe biesiadne piosenki.


SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM - 15 III 2018r.

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się kolejne spotkanie towarzyskie, na które został zaproszony Policjant - Dzielnicowy St.sierż.Damian Liszka, który opiekuje się m.in. terenem Łagiewnik. Nasz Dzielnicowy przyszedł wraz z dwoma kolegami Dzielnicowymi - nadzorującymi sąsiednie dzielnice. W czasie spotkania, przy licznym udziale mieszkańców Łagiewnik i młodzieży szkolnej, poruszone zostały tematy związane ze sprawami bezpieczeństwa i problemami naszej dzielnicy. Policjanci rozdawali również ulotki STOP OSZUSTOM, informujące o sposobie postępowania w przypadku próby popełnienia przestępstwa metodą "na wnuczka".


WIECZÓR ŚPIEWANIA KOLĘD - 18 I 2018r.

W dniu 18.01.2018r. w czasie spotkania towarzyskiego odbył się wieczór śpiewania kolęd, w którym wzięli udział członkowie ŁTK, mieszkańcy i sympatycy Łagiewnik oraz członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Kraków - Podgórze. Kolędy śpiewano przy akompaniamencie muzycznym Pani Aliny Drabek. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w tym uroczystym spotkaniu.


OPŁATEK  ŁTK  - 13 I 2018r.

13.01.2018r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział członkowie ŁTK, młodzież ze szkoły nr 56 w Łagiewnikach oraz zaproszeni goście. W radosnej, jeszcze świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania składali sobie noworoczne życzenia i łamali się opłatkiem. Przy akompaniamencie muzycznym P. Aliny Drabek śpiewano kolędy i piosenki harcerskie. Z nostalgią wspominaliśmy dawne czasy.

MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH HARCERZY - 15 XII 2017r.

Dnia 15 grudnia 2017r. w kościele parafialnym w Łagiewnikach Ksiądz Proboszcz Bogdan Dudek odprawił coroczną Mszę św. za zmarłych łagiewnickich harcerzy. W czasie Mszy odczytane zostały nazwiska zmarłych (ponad 120 osób).


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ŁAGIEWNIKACH - 11 XI 2017r.

Dnia 11 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie patriotyczne przy Pomniku Pamięci w Łagiewnikach – zorganizowane przez ŁTK z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie było poprzedzone Mszą Św. „Pro Patria” w kościele parafialnym. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik, Woli Duchackiej – Zachód i Kurdwanowa, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy IX, poczty sztandarowe i młodzież z trzech okolicznych szkół oraz nowy Proboszcz łagiewnickiej parafii - ks.Bogdan Dudek. Słowo wstępne wygłosił Prezes ŁTK P.Edward Kucała, który prowadził całą uroczystość. Okolicznościowy referat czytały Panie: Krystyna Drożdżak i Dorota Mitras. U stóp Pomnika Pamięci złożono wiązankę biało – czerwonych kwiatów i zapalono znicze. Mszę św. i spotkanie uświetnił piękny występ orkiestry dętej „Solvay”.


UROCZYSTE OTWARCIE I POŚWIĘCENIE


CMENTARZA WOJENNEGO NR 384 W ŁAGIEWNIKACH - 24 X 2017r.

Dnia 24 października 2017 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia – po renowacji – cmentarza wojennego nr 384 z I wojny światowej – znajdującego się obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia przy ul. S. Faustyny. Zaniedbany cmentarz wojenny został odrestaurowany dzięki staraniom Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, które podjęło działania mające na celu przypomnienie historii tej nekropolii związanej z Klasztorem Zgromadzenia Sióstr matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie w latach 1914 -1918 znajdował się szpital wojenny.  Na cmentarzu obok Klasztoru pochowano 266 żołnierzy 15 narodowości. W uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarza wziął udział Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik i przedstawiciele Urzędu, konsulowie, przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża, poczty sztandarowe i młodzież okolicznych Szkół, duchowieństwo oraz mieszkańcy Łagiewnik.  U stóp zabytkowego krzyża H. Mayra żołnierze z Czerwonych Beretów zaciągnęli wartę honorową. Złożono również wiązanki kwiatów i zapalono znicze, które zapłonęły również przed tablicami informacyjnymi.  Przed uroczystością na cmentarzu została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Zająca w Bazylice Bożego Miłosierdzia z piękną i wzruszającą homilią wygłoszona przez Rektora Bazyliki ks.Franciszka Ślusarczyka.


WYCIECZKA DO WISŁY - 30 IX 2017r.

Dnia 30 września 2017 roku Zarząd ŁTK zorganizował 1-dniową wycieczkę do Wisły, w której wzięło udział 50 osób. W Wiśle obejrzeliśmy m.in. dom z pamiątkami Adama Małysza, zabytkowy Pałac Prezydencki oraz skocznię narciarską w Wiśle - Malince. Na zakończenie był poczęstunek, pieczone kiełbaski i śpiewanie biesiadnych piosenek. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała radosnej atmosferze jesiennej wycieczki. 


ZAKOŃCZENIE RENOWACJI CMENTARZA WOJENNEGO NR 384 W ŁAGIEWNIKACH - 9 VIII 2017r.

Dnia 9 sierpnia 2017r. zakończyły się prace renowacyjne na cmentarzu wojennym nr 384 z I wojny światowej - znajdującym się obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia przy ul. S.Faustyny w Krakowie. Odnowa cmentarza przywróciła mu dawny wygląd, a rozpoczęła się dzięki usilnym staraniom Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, które współdziałało z odpowiednimi Urzędami w Polsce i Austriackim Czarnym Krzyżem opiekującym się cmentarzami wojennymi z I wojny światowej.


POWITANIE NOWEGO PROBOSZCZA - KSIĘDZA BOGDANA DUDKA - 30 VII 2017r.

Po odejściu Księdza Prałata Tadeusza Dziedzica nowym Proboszczem naszej Parafii został ksiądz Bogdan Dudek.
Uroczyste powitanie nastąpiło w dniu 30 lipca 2017r. na mszy św. o godz.12. W imieniu Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego nowego Proboszcza powitał Prezes ŁTK - Edward Kucała. Życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej w naszej Parafii.


POŻEGNANIE PROBOSZCZA - KSIĘDZA PRAŁATA TADEUSZA DZIEDZICA - 23 VII 2017r.

W dniu 23 lipca 2017r. uroczyście pożegnaliśmy Proboszcza naszej Parafii - Księdza Prałata Tadeusza Dziedzica.
Po 10 latach pracy w Łagiewnikach objął Parafię w Kasince Małej. Serdecznie dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.


WYCIECZKA W OKOLICE ŻYWCA - 3 VI 2017r.

3 czerwca 2017r. ŁTK zorganizowało 1-dniową wycieczkę w okolice Żywca. W wycieczce wzięło udział 50 osób. Zwiedziliśmy sanktuarium w Rychwałdzie i Szczyrku. Największą atrakcją był przejazd kolejką linową na górę Żar, skąd podziwialiśmy lotniarzy i wspaniałą panoramę gór. Później - po gorącym posiłku w restauracji - usiedliśmy przy grillu. Jedząc grillowane kiełbaski, śpiewaliśmy różne piosenki. Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy browar w Żywcu. Pogoda była przepiękna, a humory wszystkim dopisywały. Przez cały czas panowała miła, serdeczna atmosfera. Do Krakowa wróciliśmy około godz.20.00


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁAGIEWNIKACH - 3 V 2017r.

3 maja 2017r. przy Pomniku Pamięci w Łagiewnikach odbyła się uroczystość upamiętniająca święto Konstytucji 3 Maja, w której wzięli udział mieszkańcy i zaproszeni goście. Przed uroczystym spotkaniem przy Pomniku odprawiona została - w kościele parafialnym przy ul. Millana - Msza Św. za Ojczyznę, w której uczestniczyły poczty sztandarowe z 3 najbliższych Szkół. Pod koniec Mszy św. przedstawiciele Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, reprezentowanego przez Prezesa i członków Zarządu, poinformowali zebranych o uhonorowaniu Księdza Proboszcza wpisem do Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik - przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Wraz z tekstem wpisu i kwiatów, wręczono Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Dziedzicowi pamiątkową "Księgę Patriotów Polskich". Całą uroczystość uświetnił koncert orkiestry dętej "Solvay" oraz nagrania pieśni wojskowych i patriotycznych, których słuchano w czasie spotkanie przy Pomniku Pamięci.DZIEŃ KATYŃSKI - 11 IV 2017r.

11 kwietnia 2017r. z okazji Dnia Katyńskiego - na cmentarzu komunalnym przy ul.Wspólnej - odbyła się uroczystość patriotyczna przy udziale 7 pocztów sztandarowych, młodzieży szkolnej, mieszkańców Łagiewnik i Woli Duchackiej oraz kombatantów: Sybiraka - P.Jerzego Kozińskiego oraz kpt.Włodzimierza Wolnego. Prezes ŁTK wygłosił słowo wstępne. Piękny i wzruszający program artystyczny - jak co roku - przygotowała Szkoła Podstawowa nr 55 pod kierunkiem Pani mgr Krystyny Janiszewskiej. Pod Krzyżem Katyńskim zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Na cmentarzu przygotowano okolicznościową wystawę: "Katyń 1940", po której oprowadzali kpt.W.Wolny i policjant w mundurze z 1939r.


WYCIECZKA NA POGÓRZE WIELICKIE - SZLAKIEM GEN. HALLERA


I OBRAZU MATKI BOSKIEJ KALWARYJSKIEJ -  8 IV 2017r.

Dnia 8 kwietnia 2017 r. odbyła się 1 – dniowa wycieczka na Pogórze Wielickie zorganizowana przez ŁTK, w której wzięło udział 55 osób. Trasa wycieczki wiodła szlakiem miejscowości związanych z generałem Józefem Hallerem oraz szlakiem obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zwiedziliśmy m.in. izbę pamięci i dwór Hallerów w Jurczycach, Polankę Hallera, obejrzeliśmy Pałac Wężyków w Paszkówce i dwór w Kopytówce oraz zabytkowy kościół w Marcyporębie /związany z historią cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej/. Odwiedziliśmy również Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Brzeźnicy wysłuchaliśmy pięknej audiowizualnej prelekcji przygotowanej przez Panią Wiesławę Jarguz - w tzw. „Spichlerzu Książki” - na temat historii dworu i działalności Adama Gorczyńskiego, który był pisarzem, malarzem i właścicielem dóbr brzeźnicko – marcyporębskich. Na zakończenie odbyło się spotkanie przy grillowanych kiełbaskach w polsko-słowackim domu w Bachorowicach. W wesołym nastroju – przy śpiewie piosenek – zakończyliśmy pierwszą w tym roku wycieczkę. Największą atrakcją i niespodzianką było spotkanie z aktorem P. Bronisławem Cieślakiem.


SPOTKANIE TOWARZYSKIE - 16 II 2017r.  

W czasie spotkania towarzyskiego w dniu 16.02.2017r. Pani Krystyna Kucałowa - sekretarz Zarządu - wygłosiła przygotowany przez siebie referat pt.: "Staropolskie zwyczaje związane z okresem Wielkiego Postu". W spotkaniu, oprócz członków ŁTK, wzięła udział liczna grupa młodzieży z Gimnazjum przy ul.Fredry 65.


WIECZÓR ŚPIEWANIA KOLĘD - 19 I 2017r.

W dniu 19.01.2017r. w czasie spotkania towarzyskiego odbył się wieczór śpiewania kolęd, w którym wzięli udział członkowie ŁTK, mieszkańcy i sympatycy Łagiewnik. Kolędy śpiewano przy akompaniamencie muzycznym Pani Aliny Drabek. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w tym uroczystym spotkaniu.


OPŁATEK NOWOROCZNY -  7 I 2017r.

Dnia 7 stycznia 2017r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział członkowie ŁTK, mieszkańcy Łagiewnik, harcerze, młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej oraz zaproszeni goście - m.in. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX - Pan Jan Pietras. Śpiewano kolędy przy akompaniamencie muzycznym Pani Aliny Drabek. Spotkanie uświetnił występ uczennic ze Szkoły Muzycznej: Ali i Oli Kubiszyn wraz z mamą - Panią Martą Niedospiał - Kubiszyn.


MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH HARCERZY - 15 XII 2016r.

Jak co roku - 15 grudnia 2016r. - w kościele parafialnym w Łagiewnikach została odprawiona Msza św. za zmarłych łagiewnickich harcerzy. W czasie Mszy odczytane zostały nazwiska zmarłych (ponad 120 osób).


SPOTKANIE TOWARZYSKIE ŁTK - 17 XI 2016r.

Dnia 17.11.2016r. odbyło się spotkanie towarzyskie poświęcone łagiewnickim nekropoliom i sławnym polskim nekropoliom. Na zakończenie został wyświetlony film o Cmentarzu Obrońców Lwowa. Wstępną prelekcję nawiązującą do wydarzeń historycznych z 1918r. w czasie obrony Lwowa przed Ukraińcami - wygłosiła Pani Krystyna Kucałowa. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik i bardzo liczna grupa młodzieży z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej - z ZSO nr 17 przy ul.Fredry.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ŁAGIEWNIKACH - 11 XI 2016r.

Dnia 11.11.2016r. odbyło się spotkanie patriotyczne ŁTK przy Pomniku Pamięci z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie, zorganizowane przez ŁTK, było poprzedzone Mszą św. "Pro Patria". W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik i Woli Duchackiej-Zachód, przedstawiciele Rady Miasta i Rady Dzielnicy, kombatanci, poczty sztandarowe i młodzież z 3 okolicznych Szkół. Piękny program patriotyczny przygotowała młodzież z ZSO nr 17 w Łagiewnikach pod kierunkiem prof.Andrzeja Grycha. Słowo wstępne wygłosił Prezes ŁTK - p.Edward Kucała, który prowadził całą uroczystość. Okolicznościowy referat odczytała Pani Dorota Mitras.Na zakończenie złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów u stóp Pomnika Pamięci. Mszę św. i spotkanie przy Pomniku uświetnił występ orkiestry dętej "Solvay".


SPOTKANIE PRZY POMNIKU TADEUSZA PARPANA - 28 X 2016r.

28.10.2016r. - w dniu imienin Tadeusza - odbyło się tradycyjne spotkanie przy pomniku Tadeusza Parpana - sławnego piłkarza, wychowanka K.S.ŁAGIEWIANKA, później zawodnika CRACOVII, 20-krotnego reprezentanta Polski i kapitana reprezentacji narodowej w latach 1947-1950.
W spotkaniu przy pomniku wzięli udział członkowie Rodziny piłkarza, przedstawiciele ŁTK, przedstawiciele K.S.ARMATURA, mieszkańcy Łagiewnik oraz młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej.


SPOTKANIE TOWARZYSKIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ - 20 X 2016r.

Dnia 20.10.2016r. odbyło się spotkanie towarzyskie ŁTK, w którym wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik i licznie zebrana młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej wraz z opiekunem Prof.Andrzejem Grychem. W związku z Dniem Edukacji Narodowej - obchodzonym w październiku - Pani Krystyna Kucałowa - sekretarz Zarządu ŁTK - przedstawiła historię łagiewnickiej szkoły. Zebrani na spotkaniu, a zwłaszcza młodzież, okazali duże zainteresowanie omawianym tematem.


WYCIECZKA NA SPISZ - 17 IX 2016r.

17.09.2016r. ŁTK zorganizowało 1-dniową wycieczkę na Spisz, w której uczestniczyło 59 osób - członków ŁTK, mieszkańców i sympatyków Łagiewnik. W czasie wycieczki zwiedzano na Słowacji zamek Stara Lubowla, podziwiając jego niezwykłą architekturę i bogatą historię. Zachwyt budził także przepiękny Leśnicki Wąwóz. Później na terenie Polski odbył się wspaniały rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim. Na zakończenie wycieczki smaczny żurek i grillowane kiełbaski stworzyły doskonałą atmosferę. Radosny nastrój udzielił się wszystkim, czego wyrazem było wspólne śpiewanie biesiadnych pieśni. Zadowoleni z udanej wycieczki powróciliśmy do Krakowa ok.godz.20.00