ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Powstało w 1993r., swoją działalność statutową prowadzi na terenie Łagiewnik, które wchodzą w skład Dzielnicy IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki. Towarzystwo nasze zrzesza 65 członków – obecnych i byłych mieszkańców Łagiewnik.

Główne cele i zadania Towarzystwa:

integrowanie środowiska, krzewienie wiedzy o historii i kulturze Łagiewnik, organizowanie rocznicowych obchodów - m.in. Dnia Katyńskiego 13 kwietnia, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 listopada, działalność wydawnicza i wystawiennicza, upamiętnianie zasłużonych obywateli Łagiewnik, współpraca z Kręgiem Seniorów Harcerstwa w Łagiewnikach.

Przy naszym Towarzystwie działa Koło Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, którego członkami są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie przy ul. Fredry 65.
W szkole tej Towarzystwo nasze ma swoją siedzibę.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej ani żadnej działalności odpłatnej.

ADRES:  ul. A.Fredry 65
              30-605 Kraków
              woj. małopolskie

  KRS:      0000070474

REGON: 350780886


Łagiewnickie Towarzystwo  Kulturalne ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
i jest uprawnione do otrzymania 1% podatku.

NIP: 679-26-59-538


 
NR KONTA:
PKO S.A. II O/Kraków
74 1240 1444 1111 0000 0935 7897

Uprzejmie informujemy, iż od września 2016r. funkcjonuje nowa strona internetowa naszego Towarzystwa. Dotychczasowa strona wraz ze wszystkimi informacjami, opisami wydarzeń i zdjęciami jest dostępna pod adresem: www.archiwum.łtk.pl

Można też kliknąć w poniższy czerwony przycisk: