Kraków, dnia 03.05.2022 r.


W bieżącym roku z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik”

postanowiła uhonorować wręczeniem odznaki i wpisem do

Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik”


Pana Piotra Biesikirskiego, który swą aktywnością

i codziennym zaangażowaniem wychowuje młode pokolenia

Polaków oraz przyczynia się do rozwoju naszej

„Małej Ojczyzny”.


Przewodnicząca Kapituły

Zyta Wawrzyńczyk-Kopia


Członkowie Kapituły:

Edward Kucała

Weronika Czernecka

Barbara Żołądź

Stanisław Zalas
Kraków, dnia 11 listopada 2020 r.


Z okazji Święta Niepodległości


Szanownemu Panu

Edwardowi Kucale


W dowód uznania za wybitną, pełną serca

i zaangażowania pracę dla swej „Małej Ojczyzny”

oraz za wspaniałe osiągnięcia w wieloletnim prowadzeniu

Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego,

Zarząd ŁTK uchwałą z dnia 5 grudnia 2019 r.

przyznał honorowe wyróżnienie i odznakę


Zasłużony dla Łagiewnik”.                 Prezes Zarządu ŁTK

                    Zyta Wawrzyńczyk-Kopia
W dowód uznania dla społecznej aktywności Obywateli Łagiewnik, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczynili się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, rozwoju gminy, dzielnicy oraz kultywowania i popularyzowania jej dawnych tradycji członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie na swoim Walnym Zebraniu w dniu 7 marca 2009 roku podjęli uchwałę o ustanowieniu honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik”.

Jednocześnie postanowiono, że tytuł przyznawany będzie dwa razy w roku – 3 maja i 11 listopada, wyboru osób wyróżnionych dokona Kapituła Wyróżnienia powołana przez Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, a ich nazwiska, w kolejności alfabetycznej, wpisane zostaną do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik”.

Jako pierwszych na listę wyróżnionych wpisano 37 mieszkańców Łagiewnik, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległą Polskę – walczących na frontach I i II wojny światowej, pomordowanych w obozach zagłady i po zakończeniu działań wojennych. Są to:

Jan DUDZIŃSKI                     1914 Karpaty

Ludwik TOMALA                   1914 Karpaty-Węgry

Jan BATKO                           1917 Karpaty

Stefan BERNIAK                     1917 Sybir

Stanisław DUDZIŃSKI             1920 Kraków-Łagiewniki

Jan MASŁYK                           1939 Trzciana

Marian SZYMAŃSKI                 1939 Bogumiłowice

Jan Józef ŻYŁA                       1939 Granica – KOP

Edward ŁĄCKI                         1939 Łagiewniki

Feliks SZOSTAK                       1939 Łagiewniki

Tadeusz DYLEWSKI                 1940 Katyń

Tadeusz MOTARSKI                 1940 Katyń

Grzegorz STASZKIEWICZ         1940 Katyń

Jan ŻAK                                   1940 Katyń

Zdzisław WOŁOWIEC               1940 Kraków-Łagiewniki

Józef WARDAS                         1941 Oświęcim

Julian WARDAS                         1941 Oświęcim

Tadeusz GERAS                       1942 Kraków-Łagiewniki

Stanisław GROCHOLA               1942 Kraków-Montelupich

Stanisław TYLEK                     1942 Oświęcim

Stanisław ZALAS                       1942 Oświęcim

Józefa BIEL                               1943 Książ Wielki

Andrzej KOŁODZIEJ                 1943 Oświęcim-Oranienburg

Marian NAZIM                           1943 Oświęcim

Zygmunt ADAMUS                   1944 Kraków

Aleksander JAWORSKI             1944 Kraków

Piotr ZALAS                           1944 Kraków

Marian GAMAJ                       1944 Warszawa

Stanisław WĄCHAŁA ps. „Łaziczek”     1944 Zabrzeż

Zdzisław KASZYCKI ps. „Wiesław”       1945 Szczawa

Stanisław KUŚNIERZ                 1945 Oświęcim-Gross Rosen

Władysław PERSKI                     1945 Oświęcim-Częstochowa

Jan RADOSZ                             1945 Oświęcim-Zwickau

Mieczysław WINDAK ps. „Gacek” 1945 Borek Fałęcki

Antoni TYLEK                           1945 Nysa

Jan WĄCHAŁA ps. „Łazik”         1946 Tylmanowa

Marian WINDAK ps. „Sowa”       1946 Laski

W następnej grupie wyróżnionych – wpisem do Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik - znajdują się osoby, które swoją postawą w czasie okupacji hitlerowskiej dawały przykład bohaterstwa, męstwa i patriotyzmu, osoby które odbudowywały Łagiewniki ze zniszczeń wojennych i aktywnie uczestniczyły w ich rozwoju
i modernizacji; budując drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i telefoniczne oraz osoby różnych zawodów, które swoją codzienną ofiarną pracą lub działalnością społeczną, oświatową, kulturalną i sportową służyły mieszkańcom Łagiewnik.

W tej grupie wyróżnionych, którzy odeszli już na wieczną wartę, wymienić należy:

Helena ADWENTOWSKA               1850-1925

Kazimierz BERNIAK                         1915-2005

Genowefa BOCHEŃSKA                 1908-1985

Wanda BOSIAK                                 1918-1993

Stefan BUDZIASZEK                       1911-1973

Emilia CHORABIK                           1915-2007

ks. Józef CHRAPEK                         1892-1953

Wojciech FIC                                     1904-1985

Stanisław GARBIEŃ                         1906-1986

Wanda GROTOWSKA                       1904-1982

Stanisława GROYECKA                   1886-1961

Mieczysław GROYECKI                   1879-1935

Adolf HYŁA                                   1897-1965

Władysław  KASZYCKI                     1891-1966

Kazimierz KORZENIOWSKI             1923-1971

Janina KOSEK                                 1911-1999

Julian KOSEK                                   1912-1997

Antoni KRZYWOŃ                             1920-1981

Jan KRZYWOŃ                                   1875-1953

Antoni KUC                                       1895-1988

Alojzy KULIG                                     1914-1985

Kazimierz KWIATKOWSKI               1908-1975

Stefania LEBET                                 1903-1999

Władysław LEBET                             1907-1975

Tadeusz LISZKA                                 1921-2006

Stanisław MILLAN                             1925-2001

Władysław MILLAN                           1899-1965

Helena MOTARSKA                         1890-1968

Adela NIEZABITOWSKA                 1906-2002

Stanisława PACUŁA                         1919-2004

Stefan PACUŁA                                 1909-1971

Józef PALOC                                     1901-1973

Tadeusz PARPAN                           1919-1990

Tadeusz POŁOMSKI                         1884-1944

Wojciech RÓG                                   1905-1993

Tadeusz SZYMAŃSKI                       1925-2008

Michał TYLEK                                   1876-1927

Józef TYRPA                                     1910-1974

Karol WARDAS                                 1881-1952

Stefania WARDAS                             1897-1959

Mikołaj WĄCHAŁA                         1892-1954

Julian WIERZBA                               1904-1996

Sewera WIERZBA                           1910-1994

Elżbieta ZDUŃCZYK                       1932-2007


        Współczesną historię Łagiewnik tworzyły i tworzą osoby, pełne zaangażowania w działalności na rzecz swojej „małej” ale jakże bliskiej sercu Ojczyzny. Ich postawa może być wzorem godnym do naśladowania dla następnych pokoleń.

 W dowód uznania wyróżnieni wpisem do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik” uhonorowani zostali:

Władysław BATKO

Zofia BOCHENEK z d. Frankowska

Anna BOCHEŃSKA z d. Twaróg

ks. kanonik Bronisław BUŁKA

Edward DROŻDŻAK

Eugeniusz GAWIN

Siostra MODESTA Janina KITRYS

Kazimierz KOLARZ

Włodzimierz KUC

Zofia KUDEŁKA z d. Palusińska

Władysław ŁABUŚ

Zofia MILLAN z d. Uryga

Marek MIZIURA

Józef NIEDOŚPIAŁ

Franciszek NOWAK

Józefa PACHOWICZ z d. Tylek

Leopold PARPAN

Lesław POŁOMSKI

Anna SALAWA z d. Naprawska

Stanisław SPÓLNIK

Fryderyk SZYMAŃSKI

Anna ŚWIERTA z d. Czerwik

Maria TRYLSKA z d. Millan

Wiesław WIATRAK

Barbara ŻOŁĄDŹ z d. Czekaj

Przewodniczący Kapituły

Edward Kucała

Członkowie Kapituły
Władysław Batko

Zofia Kudełka

Marek Miziura

Lesław Połomski

Stanisław Spólnik

Stanisław Zalas
Barbara Żołądź

Kraków - Łagiewniki, dnia 3 maja 2009r.

====================================================================

Kraków, 2009 – 09 – 18

Realizując uchwałę uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie z dnia 7 marca 2009 r. Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik” postanawia uhonorować wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik”, z okazji Dnia Niepodległości, Obywateli Łagiewnik, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczynili się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, rozwoju Łagiewnik oraz kultywowania i popularyzowania ich dawnych tradycji.

W gronie wyróżnionych znajdują się osoby różnych zawodów, które w różnych okresach historii naszego państwa dawały przykład patriotyzmu i przywiązania do swojej „małej Ojczyzny”. Uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, odbudowały kraj i Łagiewniki ze zniszczeń wojennych, a w następnych latach codzienną ofiarną pracą zawodową i działalnością społeczną służyły ich mieszkańcom.

Pośmiertnie tytułem „Zasłużony dla Łagiewnik” wyróżnieni zostali:

Szymon BRUZDA

Stanisław BUŁAT

Władysław CZUBAŁA ps. „Ogień”

Kinga Zofia KOŃCZYŁO

Stefan Józef KOZIŃSKI

Helena KULIG

Franciszka KWIATKOWSKA

Rudolf NOWAK

Franciszek OPOCZKA ps. „Juhas”

Marian RÓŻYCKI

Ryszard RUSIECKI „Goga”

Franciszek RZYCZNIAK ps. „Mały”

Stefan RZYCZNIAK

Zdzisław SAPIŃSKI

Marian TYLEK ps. „Sokół”

Władysława WITAS


    W dowód uznania rzetelnej pracy zawodowej i jednoczesnego, zaangażowania w działalności społecznej na rzecz ziemi łagiewnickiej wyróżnieni wpisem do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik” uhonorowani zostali:

Emilian BIESIKIRSKI

Andrzej GACZOREK

Mieczysław ŁABUŚ

Zbigniew MASŁYK

Zdzisława PISZCZEK-ZAŁĘGA

Anna SZYMAŃSKA
Jerzy WARDAS


Przewodniczący Kapituły
Edward Kucała

Członkowie Kapituły
Władysław Batko

Zofia Kudełka
Marek Miziura
Lesław Połomski

Stanisław Spólnik

Stanisław Zalas
Barbara Żołądź


==========================================================================

Kraków, 2010 – 04 – 15

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik” wypełniając uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie z dnia 7 marca 2009 roku postanawia uhonorować wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik”, Obywateli Łagiewnik, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, rozwoju Ziemi Łagiewnickiej oraz kultywowania i popularyzowania jej dawnych tradycji.

W dowód uznania dla długoletniej, rzetelnej pracy zawodowej i zaangażowania w działalności społecznej do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik” wpisano:

Zbigniew BOCHENEK

Halina DZIEDZIC

Maria FRANKOWSKA

Maria KLINGER

Jerzy KOZIŃSKI

Krystyna KUCAŁA

Ryszard KUCAŁA

Lucyna MADR

Dorota MITRAS

Maria NIEDOŚPIAŁ

Lucyna ŚWIĘTOŃ

                                                                       

Przewodniczący Kapituły

Edward Kucała

Członkowie Kapituły

Władysław Batko
Zofia Kudełka
Marek Miziura
Lesław Połomski
Stanisław Spólnik
Stanisław Zalas
Barbara Żołądź


=====================================================================
 
         
Już po raz czwarty, realizując uchwałę uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie z dnia 7 marca 2009 r. Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik” postanawia uhonorować wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik”, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Obywateli Łagiewnik, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, rozwoju Łagiewnik oraz kultywowania i popularyzowania ich dawnych tradycji.

W gronie wyróżnionych znajdują się osoby różnych zawodów, które dawały i dają przykład patriotyzmu i przywiązania do swojej „małej Ojczyzny”.

W dowód uznania ich rzetelnej wieloletniej pracy zawodowej i jednoczesnego, zaangażowania w działalności społecznej na rzecz ziemi łagiewnickiej w dniu 11 listopada 2011 roku wyróżnieni wpisem do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik” zostają:

- LILA NĘCKA
- MARIA SŁOBODZIAN
- MAREK JABŁOŃSKI


Przewodniczący Kapituły

Edward Kucała

Członkowie Kapituły
Władysław Batko
Zofia Kudełka
Marek Misiura
Lesław Połomski
Stanisław Spólnik
Stanisław Zalas
Barbara Żołądź

 =============================================================================

Kraków, 2011-07-04

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik” wypełniając uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie z dnia 7 marca 2009 roku postanawia uhonorować wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik”, Obywateli Łagiewnik, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, rozwoju Ziemi Łagiewnickiej oraz kultywowania i popularyzowania jej dawnych tradycji.

W dowód uznania dla długoletniej, rzetelnej pracy zawodowej i zaangażowania w działalności społecznej do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik” wpisano:

Genowefa   JANIK                               Jan RZYCZNIAK

Ks. prof. Andrzej WITKO                   Stanisław   ZALAS

Członkowie Kapituły :                                       Przewodniczący Kapituły

Władysław Batko                                                   Edward Kucała
Zofia Kudełka

Marek Miziura
Lesław Połomski
Stanisław Spólnik
Stanisław Zalas
Barbara Żołądź


  ==================================================================================

ZASŁUŻENI DLA ŁAGIEWNIK

ZARZĄD ŁAGIEWNICKIEGO  TOWARZYSTWA KULTURALNEGO INFORMUJE:

Z OKAZJI  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  11.11.2011 R.

WYRÓŻNIONO WPISEM DO ZŁOTEJ KSIĘGI OSOBY ,

KTÓRE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NA RZECZ ŁAGIEWNIK
PRZYCZYNIŁY SIĘ DO POPRAWY I PODNIESIENIA POZIOMU  ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW  ŁAGIEWNIK:

HALINA ARSENICZ
WIESŁAWA  KOŚCIÓŁEK
STEFAN  PRZEPIÓRKA MARIA  SOCHACKA
BARBARA SZELIGA

                                    Przewodniczący Kapituły - Edward Kucała

==================================================================================

Z okazji Święta 3 Maja decyzją Kapituły Wyróżnienia,
wpisem do „Złotej Księgi Zasłużonych” dla Łagiewnik
uhonorowany został

JAN MAZUR

wieloletni członek Zarządu Łagiewnickiego Towarzystwa
Kulturalnego, działający z pełnym zaangażowaniem
na rzecz mieszkańców Łagiewnik i Łagiewnickiego
Towarzystwa Kulturalnego.
       
                            Przewodniczący Kapituły - Edward Kucała

Kraków, 3 maja 2012 r.
=================================================================================
                                                              Kraków, dnia 3 maja 2013 r.

 W bieżącym roku z okazji Narodowego Święta 3 Maja
oraz XX-lecia działalności ŁTK

Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik” postanowiła
uhonorować wpisem do „Złotej Księgi” osoby, które swoją
aktywnością przyczyniają się do tworzenia i umacniania
lokalnych więzi społecznych oraz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

 W dowód uznania uhonorowani zostali:

ALICJA KAPCIA – dyr. ZSO nr 17 przy ul. Fredry
OLGA KAWECKA
KRZYSZTOF MITRAS
AGNIESZKA OŻÓG
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
EWA ŻUŁAWSKA  

                            Przewodniczący Kapituły - Edward Kucała

================================================================================
                                                                Kraków, dnia 3 maja 2014 r.

W bieżącym roku z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Dniu Narodowego Święta Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Łagiewnik”
postanowiła uhonorować wpisem do „Złotej Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik”
Osoby, które swoją aktywnością i pracą społeczną przyczyniają się do tworzenia
i umacniania lokalnych więzi społecznych, wychowania młodego pokolenia Polaków
oraz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Ich postawa może być wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

W dowód uznania wpisem do „Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik” wyróżnieni zostali:

P. ALINA DRABEK
P. KRYSTYNA JANISZEWSKA
P. STANISŁAW KUDEŁKA

                                                    Przewodniczący Kapituły:

                                                            Edward Kucała

================================================================================

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwałą z dnia 6 kwietnia 2017 roku

postanowił uhonorować wpisem do

 KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DLA ŁAGIEWNIK

Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Krakowie – Łagiewnikach

Księdza Prałata Tadeusza Dziedzica

za działalność i pracę duszpasterską na rzecz mieszkańców

 naszej małej Ojczyzny.


                         Prezes Zarządu - Edward Kucała

                Kraków, dnia 3 maja 2017 r.

================================================================================Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.