Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne uprzejmie informuje, że wydało książkę o historii i życiu współczesnym Łagiewnik,

pt.:   „ŁAGIEWNIKI KRAKOWSKIE”

Promocja książki odbyła się przy kościele parafialnym w Dniu Święta Niepodległości - 11.11.2010r.

 Obecnie książka jest do nabycia w czasie spotkań ŁTK w Szkole przy ul.Fredry 65 –
w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz.1700  - 1830