Uprzejmie informujemy, iż od września 2016r. funkcjonuje nowa strona internetowa naszego Towarzystwa.

Dotychczasowa strona wraz ze wszystkimi informacjami, opisami wydarzeń i zdjęciami jest dostępna pod adresem: www.archiwum.łtk.pl


25  LAT  ŁAGIEWNICKIEGO  TOWARZYSTWA  KULTURALNEGO


              Stowarzyszenie pn. „Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne” powstało w 1993 roku.

  Założycielem i jego pierwszym Prezesem był Stanisław Millan, którego imię nosi jedna z ulic w Łagiewnikach, znajdująca się obok kościoła parafialnego.  Następnym Prezesem – od roku 2001 został Stanisław Spólnik,  a od roku 2010 funkcję Prezesa pełni Edward Kucała.

ŁTK ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Krakowie - Łagiewnikach przy ul. Fredry 65. Przez cały rok /oprócz wakacji i ferii szkolnych/ ŁTK organizuje  raz w miesiącu tzw. spotkania towarzyskie, w których biorą udział członkowie Towarzystwa, mieszkańcy Łagiewnik, a także zaproszeni goście i młodzież szkolna z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej.

W każdym roku – z okazji Święta 3 Maja i Święta Niepodległości 11 listopada – ŁTK organizuje uroczystości patriotyczne przy Pomniku Pamięci obok najstarszej Szkoły w Łagiewnikach. Pomnik został odsłonięty w 1996 przez ówczesnego wojewodę –  Prof. Jacka Majchrowskiego. Autorem projektu Pomnika był Stanisław Millan, a fundatorami mieszkańcy Łagiewnik. Pomnik upamiętnia 37 obywateli Łagiewnik, którzy zginęli w obozach śmierci lub na frontach I i II wojny światowej.

Z inicjatywy Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego zbudowano Krzyż Katyński na cmentarzu łagiewnickim przy ul. Wspólnej, Pamiątkowy kamienny Krzyż przy ul. Turowicza oraz Pomnik Tadeusza Parpana – sławnego łagiewnickiego piłkarza. Projektantem tych pomników był Stanisław Millan.  Towarzystwo opiekuje się również zbiorową mogiłą - na cmentarzu łagiewnickim - mieszkańców Łagiewnik którzy zginęli w czasie bombardowania w styczniu 1945 roku.

  ŁTK organizowało również plenery malarskie związane z zabytkami Łagiewnik.

  Z inicjatywy obecnego Prezesa Edwarda Kucały założono tzw. Złotą Księgę Zasłużonych dla Łagiewnik, do której od roku 2009 wpisuje się mieszkańców Łagiewnik, którzy swoją pracą i działalnością przyczynili się do rozwoju Łagiewnik – swojej małej Ojczyzny.  W każdym roku członkowie ŁTK wspólnie z mieszkańcami Woli Duchackiej, biorą udział w spotkaniach przy Krzyżu Katyńskim wraz ze Szkołami Podstawowymi nr 55 i 56 oraz Pocztami Sztandarowymi z okolicznych Szkół.

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne od początku swego istnienia współpracuje z Radą Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz Orkiestrą Dętą „Solvay”. 

W czasie działalności obecnego Prezesa z inicjatywy ŁTK odrestaurowano cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ulicy św.S.Faustyny obok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

Od roku 2010 ŁTK corocznie organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze 1-dniowe lub kilkudniowe – krajowe i zagraniczne - /łącznie było ich już około 40/. Wycieczki te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno członków Towarzystwa, mieszkańców Łagiewnik jak również zaprzyjaźnionych z nami członków Sekcji ZNP Kraków – Podgórze.

  Towarzystwo nasze ściśle współpracuje ze Szkołami nr: 49, 55, 56 i Zespołem Szkół nr 3 - bierze udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach na terenie tych Szkół.

   Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne stara się i dba o to, aby ważne wydarzenia, postacie i pomniki historii związane z naszą Małą Ojczyzną zostały zachowane w pamięci mieszkańców Łagiewnik.

  Serdecznie zapraszamy członków ŁTK na spotkanie jubileuszowe  w dniu 15 listopada 2018 r o godz. 17.00 w Szkole przy ul. Fredry 65.


                                     Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy
                                                                                        Horacy
Poomskijpg


LESŁAW POŁOMSKI

(1918-2018)

        W niedzielę 13 maja 2018 roku przeszedł na wieczną wartę nestor podgórskiego harcerstwa,                  wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń pracowników budownictwa komunikacyjnego. Odszedł od nas świadek historii Polski.

O śmierci Druha Lesława – jak nazywano Go nie tylko w kręgu harcerskim – poinformował nas Jego syn Bogdan Połomski.

Lesław Połomski urodził się 25 sierpnia 1918 roku w Krakowie. Od urodzenia mocno związany był z Podgórzem, a w szczególności rejonami Łagiewniki i Borek Fałęcki. Tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej i średniej. Studia na Politechnice Krakowskiej ukończył w 1949 r.

4 VII 1934 roku, założył I Łagiewnicką Drużynę Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego i objął w niej funkcję drużynowego, którą pełnił do końca 1937 r.

Druh Lesław zawsze chętnie dzielił się wiedzą i własnym doświadczeniem z młodymi. Pomagał im i dopingował do ciężkiej pracy. Był człowiekiem otwartym na świat, pracowitym, życzliwym i serdecznym, gotowym pomagać innym. Całym swoim życiem udowadniał, że dzięki ciężkiej pracy i życiu zgodnie z naturą wiele można osiągnąć.

Odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i nie tylko. Wysoko cenił sobie wyróżnienia: wpis do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” oraz tytuł „Człowiek Roku 2009” w plebiscycie czytelników Polska „Gazeta Krakowska” za całokształt pracy na rzecz Krakowa i jego mieszkańców, w tym na rzecz harcerstwa.

Jeszcze nie tak dawno, bo 2 marca 2018 r. na okolicznościowym kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej obchodziliśmy 86 rocznicę wstąpienia Druha Lesława do Związku Harcerstwa Polskiego. Oddawaliśmy cześć niezwykłej Osobie, której w codziennym życiu przyświecały wartości polskiego harcerstwa – patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość i wolność.

Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach ...

Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 r. 

o godzinie 11.00 na Cmentarzu Rakowickim przy ulicy Rakowickiej 26.


                           Krąg Seniorów i Komenda Hufca ZHP Kraków – Podgórze

                                                                                      Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie                       
  ŚWIĘTO 3 MAJA 2018

W ŁAGIEWNIKACH
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz.9 00     Msza Św. „Pro Patria”
                    
/
w Kościele Parafialnym - ul.Millana 13 /

godz.10 00   Spotkanie patriotyczne mieszkańców
                   
/przy Pomniku Pamięci - ul.Millana 16/

       - wystąpienia okolicznościowe
      - marsze i pieśni patriotyczne

                            Serdecznie zapraszamy !
            Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne


ZAPROSZENIE!
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne
serdecznie zaprasza mieszkańców Łagiewnik
na uroczyste spotkanie przy Krzyżu Katyńskim ,
które odbędzie się
na cmentarzu komunalnym przy ul.Wspólnej
dnia 17.04.2018r. (wtorek) o godz.11.00
dla uczczenia pamięci Polaków
pomordowanych w lasach katyńskich.
                      Serdecznie zapraszamy!


                                  NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA                                          
     RADOSNYCH, POGODNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH        
  WSZYSTKIM CZŁONKOM ŁTK, SYMPATYKOM I MIESZKAŃCOM ŁAGIEWNIK  
                                                                    - SKŁADA ZARZĄD ŁTK                         

 WIELKANOC' 2018  


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM!

Zarząd ŁTK uprzejmie informuje, że

na spotkanie towarzyskie , które odbędzie się dnia 15 marca 2018r. o godz.17.00 (czwartek)
w Szkole przy ul.Fredry 65,

został zaproszony Policjant - Dzielnicowy, który opiekuje się m.in. terenem Łagiewnik.

W czasie spotkania będzie można z Nim porozmawiać na tematy związane ze sprawami i problemami naszej dzielnicy.

                                            Serdecznie zapraszamy!


UWAGA! WIOSENNA WYCIECZKA!

ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
SERDECZNIE ZAPRASZA

NA 1 – DNIOWĄ WYCIECZKĘ

W DNIU 21 KWIETNIA 2018 R. (SOBOTA)

W PROGRAMIE:  

GÓRA ZBORÓW, JASKINIA GŁĘBOKA, SKAŁY RZĘDKOWICKIE, SANKTUARIUM W LEŚNIOWIE, MUZEUM KRASIŃSKIEGO W ZŁOTYM POTOKU, OGNISKO W SMOLENIU.

WYJAZD Z KRAKOWA O GODZ. 7.00   /SZKOŁA UL. FREDRY 65/

POWRÓT OKOŁO GODZ. 20.00

KOSZT WYCIECZKI - 75 ZŁ.

INFORMACJE - TEL. 12 266 13 18 , 502 988 339.

ZAPISY I WPŁATY W 1 i 3 CZWARTEK MIESIĄCA -15 MARCA i 5 KWIETNIA BR.   /SZKOŁA – UL. FREDRY 65 /

                                                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


   UWAGA!  BRAK WOLNYCH MIEJSC!    Lista uczestników została zamknięta.

100 ROCZNICA URODZIN PANA LESŁAWA POŁOMSKIEGO

W dniu 2 marca 2018 roku z okazji 100 rocznicy urodzin dh. Lesława Połomskiego – w Centrum Kultury Podgórza - odbył się „Kominek harcerski” – zorganizowany przez Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze. W czasie tej uroczystości Pan Andrzej Gaczorek przedstawił w pięknej prezentacji audiowizualnej – życiorys, działalność zawodową i społeczną dostojnego Jubilata.  Wśród wielu gratulacji i życzeń składanych Panu Połomskiemu, również członkowie Zarządu ŁTK wręczyli list gratulacyjny i wiązankę kwiatów. Pan Lesław Połomski jest długoletnim członkiem naszego Towarzystwa, a za swoje zasługi został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik”.


Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zaprasza na

Mszę Świętą za zmarłych łagiewnickich Harcerzy,

          która zostanie odprawiona  w dniu 15 grudnia 2017r. (piątek) o godz.17.00

        w kaplicy Matki Bożej Łagiewnickiej  (w podziemiach Kościoła Parafialnego przy ul.Hm.Stanisława Millana 13)
                                                      Prezes ŁTK
                                                    Edward Kucała


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 LISTOPADA

W ŁAGIEWNIKACH

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz.9 00     Msza Św. „Pro Patria”
                    
/
w Kościele Parafialnym - ul.Millana 13 /

godz.10 00   Spotkanie patriotyczne mieszkańców
                   
/przy Pomniku Pamięci - ul.Millana 16/
  - wystąpienia okolicznościowe
- marsze i pieśni patriotyczne

                            Serdecznie zapraszamy !
            Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne


U W A G A !
Zarząd ŁTK uprzejmie informuje, że w dniu 19.10.2017r. spotkanie towarzyskie nie odbędzie się.
Zapraszamy natomiast na uroczyste otwarcie cmentarza wojennego nr 384 przy ul.S.Faustuny w dniu 24.10.br.,
o czym piszemy poniżej. Z A P R O S Z E N I E   !


Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zaprasza

członków ŁTK, mieszkańców Łagiewnik i sąsiadujących Dzielnic

na uroczystość otwarcia cmentarza wojennego nr 384 z I wojny światowej – przy ul. S.Faustyny

– po generalnej renowacji, która zakończyła się w sierpniu 2017 roku.

Uroczystość rozpocznie się 24 października 2017 r. Mszą św. o godz. 12.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia

przy ul. S.Faustyny.

Po Mszy św. nastąpi przejście na cmentarz i jego poświęcenie oraz złożenie kwiatów u stóp symbolicznego Krzyża.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele krajowych i miejskich władz świeckich, władz duchownych i wojska, nauczyciele oraz młodzież okolicznych Szkół, harcerze, a także reprezentanci Austriackiego Czarnego Krzyża i kilku ambasadorów.

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy !


W Y C I E C Z K A !!!

„ ŻYWIEC I OKOLICE ”

                                              ZARZĄD ŁAGIEWNICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZA

NA 1 – DNIOWĄ   WYCIECZKĘ W OKOLICE ŻYWCA,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 3 CZERWCA 2017 R.

W PROGRAMIE WYCIECZKI  M. IN.:

- ZWIEDZANIE SANKTUARIUM W RYCHWAŁDZIE.

- PRZEJAZD DO SZCZYRKU,

- ZWIEDZANIE BROWARU W ŻYWCU

- PRZEJAZD KOLEJKĄ LINOWĄ NA GÓRĘ ŻAR,

- NA ZAKOŃCZENIE GRILL LUB OGNISKO.

 

WYJAZD NA WYCIECZKĘ O GODZ. 7.00

SPRZED SZKOŁY PRZY UL. FREDRY 65.

POWRÓT DO KRAKOWA OKOŁO GODZ. 19.30

 KOSZT WYCIECZKI: 72 ZŁ.

 ZGŁOSZENIA I WPŁATY –

W CZWARTKI – 4 i 18  MAJA   W SZKOLE w godz. 17-18.30

LUB TEL. NR:   12 266–13–18,   502–988–339


                        
  ŚWIĘTO 3 MAJA 2017

W ŁAGIEWNIKACH
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz.9 00     Msza Św. „Pro Patria”
                    
/
w Kościele Parafialnym - ul.Millana 13 /

godz.10 00   Spotkanie patriotyczne mieszkańców
                   
/przy Pomniku Pamięci - ul.Millana 16/

                  - wystąpienia okolicznościowe
                   - marsze i pieśni patriotyczne

                            Serdecznie zapraszamy !
            Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne


NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
RADOSNYCH, POGODNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
WSZYSTKIM CZŁONKOM ŁTK, SYMPATYKOM I MIESZKAŃCOM ŁAGIEWNIK
                              - SKŁADA ZARZĄD ŁTK    

WIELKANOC' 2017                                           

ZAPROSZENIE!
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne
serdecznie zaprasza mieszkańców Łagiewnik
na uroczyste spotkanie przy Krzyżu Katyńskim ,
które odbędzie się
na cmentarzu komunalnym przy ul.Wspólnej
dnia 11.04.2017r. (wtorek) o godz.11.00
dla uczczenia pamięci Polaków
pomordowanych w lasach katyńskich.
                      Serdecznie zapraszamy!


ZAPROSZENIE !

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza

na spotkanie towarzyskie, które odbędzie się dnia 16 marca 2017r. o godz.17.00

w Szkole przy ul.Fredry 65.

W czasie spotkania przedstawimy życie i działalność Tadeusza Kościuszki

oraz wyświetlimy film: p.t. "PANORAMA RACŁAWICKA"

Serdecznie zapraszamy członków ŁTK, mieszkańców oraz sympatyków Łagiewnik.                  

                                                                                        Wstęp wolny!


U W A G A !!!

WIOSENNA WYCIECZKA !

 ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

SERDECZNIE ZAPRASZA

NA  1 – DNIOWĄ WYCIECZKĘ

W  OKOLICE  POGÓRZA  WIELICKIEGO

W SOBOTĘ DNIA 8 KWIETNIA 2017 ROKU

TRASA WYCIECZKI BĘDZIE ZWIĄZANA Z POSTACIĄ GEN. JÓZEFA HALLERA, DZIEJAMI OBRAZU MATKI BOSKIEJ KALWARYJSKIEJ  ORAZ MIEJSCAMI PAMIĘCI:  RADZISZÓW,  POLANKA HALLERA,  JURCZYCE, KALWARIA  ZEBRZYDOWSKA,  MARCYPORĘBA, KOPYTÓWKA,  PASZKÓWKA,  BRZEŹNICA.  

NA  ZAKOŃCZENIE - SPOTKANIE  PRZY  OGNISKU LUB  GRILLU.

WYJAZD SPRZED SZKOŁY PRZY UL. FREDRY 65    O GODZ. 7.00.      POWRÓT OKOŁO  GODZ. 19.30.

KOSZT WYCIECZKI – 65 ZŁ. OD OSOBY.

 ZGŁOSZENIA I WPŁATY :

W SZKOLE PRZY UL. FREDRY 65 W CZWARTEK DNIA 16 MARCA 2017 R. W GODZ. 17–18.30

LUB W INNY DZIEŃ PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

        KONTAKT TELEFONICZNY: 502 988 339


WSZYSTKIM CZŁONKOM ŁTK ,
MIESZKAŃCOM
I SYMPATYKOM ŁAGIEWNIK
PEŁNYCH RADOŚCI, SZCZĘŚCIA I SPOKOJU

ŚWIĄT   BOŻEGO   NARODZENIA

I WSZELKIEJ   POMYŚLNOŚCI   W   NADCHODZĄCYM

NOWYM  2017 ROKU  !

                                 
ŻYCZY   ZARZĄD ŁTK


Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

          serdecznie zaprasza

na Mszę Świętą za zmarłych łagiewnickich Harcerzy, 

         która zostanie odprawiona

w dniu 15 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.17.00

        w kaplicy Matki Bożej Łagiewnickiej

(w podziemiach Kościoła Parafialnego przy ul.Hm.Stanisława Millana 13)
                                                      Prezes ŁTK
                                                    Edward Kucała


ZAPROSZENIE !

Zarząd ŁTK serdecznie zaprasza członków ŁTK i mieszkańców Łagiewnik na Spotkanie Towarzyskie w dn. 17.11.2016r. o godz.17.00 w Szkole przy ul.Fredry 65.

W czasie spotkania zostaną przypomniane dzieje łagiewnickich nekropolii i wyświetlony film o jednej z najpiękniejszych i najsławniejszych nekropolii - Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt we Lwowie.

                                                                        Zapraszamy !


Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza Mieszkańców Łagiewnik
                  na uroczystość patriotyczną z okazji

                    ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
                W DNIU 11 LISTOPADA 2016 R.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz.9 00       Msza Św. „Pro Patria”
                   
/w Kościele Parafialnym - ul.Millana 13 /

godz.10 00     Spotkanie patriotyczne Mieszkańców
                    /przy Pomniku Pamięci - ul.Millana 16/
ZAPRASZAMY NA TRADYCYJNE SPOTKANIE
PRZY POMNIKU
BYŁEGO SŁAWNEGO ŁAGIEWNICKIEGO PIŁKARZA
 – TADEUSZA PARPANA –  Z  OKAZJI  JEGO  IMIENIN.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.10.2016 r. (piątek) o godz.15.00
NA BOISKU KS. „ARMATURA”
PRZY UL. CHMIELNEJ 10

Zarząd ŁTK składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom,

które przekazały 1% swojego podatku za 2015r. na działalność naszego Towarzystwa!

Z wyrazami szacunku, 

Prezes ŁTK Edward Kucała


W dniu 15.09.2016r. odbyło się pierwsze po wakacjach - spotkanie towarzyskie, w którym wzięło udział około 20 osób. Po powitaniu przez Prezesa, Pani Krystyna Kucałowa przedstawiła życiorys gen.Bolesława Roi - patrona jednej z łagiewnickich ulic. Później w miłej atmosferze toczyły się rozmowy i wspomnienia z historii Łagiewnik.